Monaco

 

 

 

RELATIONER MED SVERIGE

flagsMonaco har etablerade relationer med Sverige sedan lång tid tillbaka. Monaco öppnade ett honorärt konsulat i Sverige redan 1874.

Sedan 2009 är Sveriges ambassadör till Frankrike sidoackrediterad till Monaco. Sverige har även en generalkonsul i Monaco. I Monaco bor idag cirka 300 svenskar.

Ett särskilt informationsutbytesavtal slöts mellan Sverige och Monaco år 2010, vilket trädde i kraft den 1 januari 2011. Avtalet innebär att Sverige kan utbyta information på skatteområdet med Monaco enligt OECD:s internationellt vedertagna standard.
Läs mer om informationsutbytesavtalet här>>

Sverige och Monaco har samarbeten inom handel och på miljöområdet.
Under 2017 anordnades en bilateral konferens i Monaco på temat skydd för haven. I samband med denna konferens anordnades också en affärsdialog mellan svenska och monegaskiska företag. Året därpå besökte en monegaskisk affärsdelegation Sverige för möten med svenska företag.
Läs mer om Skydd för haven här>>
Läs mer om Affärsdelegationen här>>