Monaco

 

 

 

RELATIONER MED SVERIGE

flagsMonaco har etablerade relationer med Sverige sedan lång tid tillbaka. Monaco öppnade ett honorärt konsulat i Sverige redan 1874.

Sedan 2008 är Sveriges ambassadör till Frankrike sidoackrediterad till Monaco. Sverige har även en generalkonsul i Monaco. I Monaco bor idag cirka 300 svenskar.

Ett särskilt informationsutbytesavtal slöts mellan Sverige och Monaco år 2010, vilket trädde i kraft den 1 januari 2011. Avtalet innebär att Sverige kan utbyta information på skatteområdet med Monaco enligt OECD:s internationellt vedertagna standard.
Läs mer om informationsutbytesavtalet här>>

Sverige och Monaco har samarbeten inom handel och på miljöområdet.
Under 2017 anordnades en bilateral konferens i Monaco på temat skydd för haven.
Läs mer om Skydd för haven här>>

I samband med denna konferens anordnades också en affärsdialog mellan svenska och monegaskiska företag. Året därpå besökte en monegaskisk affärsdelegation Sverige för möten med svenska företag.
Läs mer om Affärsdelegationen här>>

I mars 2023 genomfördes ett möte mellan Monaco Economic Board och Business Sweden i syfte att understödja handel och investeringar mellan Monaco och Sverige, samt möten mellan ländernas advokatsamfund:  
Läs mer om det här>>