Monaco

 

  KONSUL JAN E. FRYDMAN

Konsul FrydmanAdvokat Jan E. Frydman är Furstendömet Monacos konsul till Sverige, efter att ha utsetts till denna position av H.S.H. Prins Albert II av Monaco den 31 januari 2020.

Advokat Frydman innehar Frydman Advokatbyrå och är också chef för den svenska delegationen till Rådet för Europas advokatsamfund. Han har dessförinnan närmast tjänstgjort som särskild rådgivare till EUs kommissionär för handel, Dr. Cecilia Malmström (2015-2019), och som adj. ledamot av Svea hovrätt (2013-2014).

Frydmans karriär, inom ekonomi, juridik och diplomati, har omfattat befattningar inom såväl privat som offentlig sektor i Sverige, USA och vid EUs institutioner i Bryssel med fokus på internationella frågor, särskilt transatlantiska förbindelser.

Under de senaste två decennierna var han verksam i ledande befattningar i Europeiska kommissionen, där han varit juridisk rådgivare till generaldirektören för näringsliv och industri, ansvarig på generaldirektoratet för näringsliv och industri för förbindelserna med USA och Kanada, biträdande och tillförordnad enhetschef för Internationella frågor, enhetschef för internationella regleringsfrågor, enhetschef för turism och kultur och, slutligen, som särskild rådgivare till EUs handelskommissionär, Dr. Cecilia Malmström.

Innan Frydman tillträdde vid Europeiska kommissionen var han gruppbefäl i Flygvapnet, innehade befattningar inom Brand Management vid The Procter & Gamble Company, var ansvarig för relationerna med internationella finansiella institut i de nordiska länderna och nordisk representant för The First National Bank of Chicago, var vice VD för American Professionals Insurance Company, och advokat vid Mannheimer Swartling i Stockholm och New York, med fokus på internationella affärstransaktioner och gränsöverskridande fusioner och förvärv. Han var också medgrundare till och chef för byråns avdelning för information och kunskapshantering.

Jan E. Frydman föddes i Stockholm. Han har studentexamen från naturvetenskaplig linje med musik från Adolf Fredriks Skola/Stockholms Musikgymnasium, Stockholm, en civilekonomexamen med hedersomnämnande, Beta Gamma Sigma, från University of Oregon, USA och en juris kandidatexamen från Stockholms universitet. Han har deltagit i ett antal universitetsprogram, inklusive P.I.L. vid Harvard Law School, utbildning för EU-tjänstemän vid Ecole Nationale d’Administration (ENA) i Paris, samt har mottagit Certifikat i franska språket och civilisationen från Sorbonne och från universitetet i Nice.

Han utnämndes till Riddare med officers grad i Leopoldorden av H.M. Kung Philippe av Belgien i mars 2023.